• 86

    86 దేశాలు మరియు ప్రాంతాలు మా వాహనాలు ఆక్రమించాయి

  • 20,000,000

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా 20 మిలియన్లకు పైగా గృహాలు హువైహై బ్రాండ్ ద్వారా తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి

  • 6

    మెరుగైన వాహనాల పరిష్కారాన్ని అందించే 6 విదేశీ ఉత్పత్తి స్థావరాలు.

హుహైహై సంఘటనలు